УСЛУГИ / ЛОГО ДИЗАЙН

Логото (от гр. λογότυπος = логотипос) е графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, сдружение, организация, продукт или дори отделна личност. Логата са или изцяло графични (символи или икони) или с придружаващ текст, интегриран като част от логото. Често в средствата за масова комуникация, думата лого се използва като синоним на понятията търговска марка или бранд (марка).

Трябва да имате предвид, че обикновено логото се използва през целия живот на фирмата, затова първата му изработка е изключително важна.

Процес на разработка на фирмено лого

Актуализиране на логото

За да бъде едно лого актуално през годините, е препоръчително то да бъде обновявано през определен период от време, без да се променя неговата основна структура. Това се практикува дори от най-старите и големи компании.

Изработка на дигитално лого от хартиен носител

Ако сте изгубили, нямате или просто не са Ви били предоставени работните файлове при изработката на логото, ние можем да създадем такива ако ни предоставите разпечатано логото на хартиен или друг носител.

Собственост на логото

След изработката на фирмен знак (лого) и заплащане на дължимите суми собствеността на логото и всички рабони файлове се прехвърля на клиента.

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

 
ВСИЧКИ НАШИ ПРОЕКТИ