УСЛУГИ / АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

В повечето случаи след създаването на уеб сайт или софтуерен продукт се налага периодичното му обновяване, за да бъде актуален с текущите потребности на фирмата. Много важен елемент е и непрекъснатият мониторинг за правилната им работа. Най-доброто решение на тези проблеми е абонамент с ИТ компания. Това ще Ви спести средства за наемането на собствен екип от скъпоплатени професионалисти в съответните области.

Поддръжка на уеб сайтове

При развитието на всяка фирма се налагат периодични промени в нейният уеб сайт като например:
Това са една малка част от нещата, които са необходими за да може Вашият уеб сайт да бъде винаги актуален, да има добра посещаемост, да бъде винаги онлайн и да работи без проблеми.

За поддръжката на един уеб сайт е необходимо да разполагате със специалисти в следните области:
Наемането на всички специалисти би струвало много скъпо на всяка компания.
Сключването на абонаментен договор с ПРОУЕБ-БГ ЕООД Ви осигурява грижата за Вашия уеб сайт на много по-изгодна цена.

Поддръжка на софтуерни продукти

Развитието на една компания води със себе си необходимостта от въвеждането на нови продукти с различни параметри, използването на нови технологии, наемането на още хора, създаването на допълнителни търговски обекти и други. Това налага промени в софтуерните продукти и базите данни, които те използват. Поради тази причина ПРОУЕБ-БГ ЕООД предлага на своите клиенти абонаментни договори, с които да бъде гарантирана актуалността и безпроблемната работа на продукта в дългосрочен план.

Собственност на продуктите по време на поддръжката

Всички модули, изработени в периода на абонаментната поддръжка, автоматично стават собственост на клиента веднага след пускането им в употреба.

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

 
ВСИЧКИ НАШИ ПРОЕКТИ